Print

Het nieuws van juli 2010

Redactie: Claire Robinson.
Nederlandse vertaling: Chris Hayes.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.

Website: http://www.gmwatch.org
Profiles: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal
Twitter: http://twitter.com/GMWatch
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

Goed nieuws uit Brazilië, waar de rechter de fouten van de toelatingscommissie corrigeert door de toelating voor Bayer’s gg-mais in te trekken (oner het kopje 'bij de rechter').

De Terminator is terug. En mis vooral het citaat van de maand niet, van de man van het Humaan Genoom Project, J. Craig Venter.

Claire Robinson, Monthly Review editor

–––––––––––––––––––––––––––––-
INHOUD
–––––––––––––––––––––––––––––-

Het laatste nieuws :
* Onderzoek
* Toelatingen
* Superonkruid
* Weerstand en verzet
* Gentechvrije regio's en ~producten
* Terminator
* Bedrijfsnieuws
* Genetische vervuiling
* Bij de rechter
* Milieu
* Klonen
* Biobrandstoffen
* Citaat van de maand

Overig nieuws van de maand in het kort:
* Lobbywatch
* Bij de rechter
* Superonkruiden en kiemende RR-gewassen
* Etikettering
* Verzet
* De macht van bedrijven
* Toelatingen
* Gentechvrije successen
* Boek

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Het laatste nieuws
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-
Onderzoek
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Opbrengst gg-tarwe tot 56% lager
Zwitserse onderzoekers vergeleken de opbrengst van gg-tarwe met gentechvrije controle-variëteiten onder verschillende omstandigheden. De prestaties van de gewassen verschillen sterk, afhankelijk van die omstandigheden.

GG-tarwe-lijnen in de kas zonder schimmelbehandeling hadden een hogere biomassa en meer zaden, en een twee keer zo hoge opbrengst vergeleken met de controle-tarwe. Maar buiten de kas waren de resultaten tegenovergesteld.
In de kas versterkte bemesting de verschillen tussen de gg-tarwe en de controle-tarwe, maar buiten op de akkers was dat niet zo.
Bij twee van vier gg-tarwes was de opbrengst op de akker 56% lager, en de infectie met de moederkoren schimmel was 40 keer zo hoog bij gg-tarwe vergeleken met de controle.

In de kas deden de controles het beter onder de anti-schimmelbehandeling, terwijl de gg-tarwes er negatief op reageerden. De oogst van de bespoten gg-variëteiten werd lager dan de controle-tarwes.

Devinder Sharma, analist voedselpolitiek, reageerde hierop met de opmerking dat gg- en andere gewasvariëteiten in delen van de wereld niet goed presteren omdat de gewassen niet op diverse locaties zijn getest.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12366

–––––––––––––––––––––––––––––-
Toelatingen
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ EU-Commissie drukt toelatingen gg-gewassen door
Bedenkingen van lidstaten over de veiligheid van zes gg-maisvariëteiten weerhouden de Europese Commissie er niet van om ze alle zes goed te keuren voor de import voor voedsel en veevoer.

Vorige maand lukte het de Raad voor Landbouw en Visserij niet om ook maar voor 1 van deze zes gg-toepassingen een gekwalificeerde meerderheid te halen. Eén van de zes is resistent tegen insecten en de overigen zijn zowel resistent tegen insecten als voor herbiciden (de z.g. 'gestapelde' GGO's). Enkele van de bedenkingen tegen de maisvarianten voor de gezondheid zijn:
* het genoom van de mais wordt verstoord,
* de samenstelling van de planten wordt gewijzigd,
* er zijn mogelijk allergene interacties bij gestapelde GGO's,
* er zijn vragen over de genetische stabiliteit van de ingebrachte gencassettes.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12390

+ Bezwaar tegen het besluit van de Europese Commissie
De Europese Commissie drukt nieuwe toelatingsprocedures voor gg-gewassen door. Ze hebben een spoedbijeenkomst gehouden. De Commissie biedt aan om nationale verboden voor gg-gewassen toe te staan in ruil voor een ongestoorde toelating van alle nieuwe gg-gewassen op EU-niveau.

Juristen wijzen er op dat de lidstaten geen nieuwe rechten krijgen om verboden in te stellen op basis van volksgezondheid, milieu, of risico's van uitkruising, terwijl dat toch de ernstigste en juridisch meest betrouwbare redenen zijn. In plaats daarvan mag het alleen op ethische gronden. Ethische gronden zijn juridisch immaterieel en subjectief, en gemakkelijk te weerleggen in de rechtszaal.

In Groot Brittannië heeft GM Freeze een brief geschreven aan minister van landbouw Caroline Spelman, waarin ze er op aandringt om 10 belangrijke vragen te stellen voor ze instemt met een verandering in de wetten en procedures.
Twee van die vragen:
* Op welke juridische basis kunnen lidstaten gg-gewassen nog verbieden zonder het risicio op beroep?
* Zullen Wales, Schotland en Noord-Ierland de verbouw van GGO's kunnen beperken of verbieden zonder risico op juridische problemen?

En: worden de Ierse Groenen bedot door deze vage deal van de Eurocommissie?

http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12383
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12341
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12351
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12353
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12357

–––––––––––––––––––––––––––––-
Superonkruid
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ VS: Superonkruiden noordelijker
In de VS zijn in tenminste 22 staten glyfosaat-resistente onkruiden gevonden. Herbicide-resistente onkruiden die de zuidelijke boeren terroriseerden trekken noordwaarts en duiken op in Missouri (in het mid-westen) met gelijke vasthoudendheid. Vorige maand bevestigden onderzoekers van de universiteit van Missouri dat herbicide-resistent Alsemambrosia (giant ragweed) gevonden is op 12 bedrijven. Hiermee telt de staat 5 herbicide-resistente onkruidsoorten.

“Het is een ernstig probleem” zegt mais- en sojaboer Blake Hurst uit het noordwesten van Missouri. "Hoe noordelijker je komt, hoe minder het probleem tot nu toe is. Boeren hier ontkennen dat het hun ook zal overkomen. Maarre.. weet je wat? Het is onderweg naar jouw akkers.”
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12394

Opmerking vertaler: de term “trekken noordwaarts” hoeft niet te wijzen op verspreiding door zaad, het kan ook komen door landbouwtransporten waar onkruidzaad in terecht is gekomen, of door zelfstandig ontwikkelde resistenties.

–––––––––––––––––––––––––––––-
Verzet
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ India: ronde tafel verwerpt biotech-wet
Een rondetafel-bijeenkomst over de juridische aspecten van gg in voedsel en de landbouw van het land, georganiseerd door de Nationale Academie voor Juridische Studies en Onderzoek (NALSAR) en Het Zuiden Tegen Gentechnologie (SAGE), heeft de terugtrekking geëist van de voorgestelde biotechnologie-wet en andere regelingen die de invoer van gentechnologie makkelijk maken.

In een verklaring die na de tweedaagse bijeenkomst werd uitgegeven benadrukten de participanten dat deze wetten ontworpen zijn om gentech te promoten en niet om het te reguleren.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12396

+ Het moratorium van Hongarije op gg-aardappels
Op 2 maart 2010 nam de Europese Commissie twee besluiten aan over de gg-aardappel van het type 'Amflora': de verbouw van de aardappel in de EU wordt toegelaten voor industrieel gebruik, en de producten waarin zetmeel uit de Amflora zit mogen gebruikt worden in voedsel en veevoer in de EU. De vergunningen lopen 10 jaar.

Maar op 18 juni kondigde de Hongaarse minister voor plattelandsontwikkeling een officieel moratorium af over de Amflora aardappel. Volgens dit besluit is het verboden om veevoer waarin de aardappel zit op de markt te brengen of te gebruiken, en ook de opzettelijke danwel technisch onvermijdelijke onopzettelijke aanwezigheid van de aardappel in voedsel en veevoer is niet toegestaan in Hongarije.

De wetenschappelijke opinie van Hongarije op de gg-aardappel staat hier:
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12388

+ VS: oproep voor sancties tegen gg-verbod EU
De AFBF, de grootste boerenvertegenwoordiging in de VS, heeft de regering Obama gevraagd om sancties tegen de Europese Unie in het langlopende geschil over de behandeling van gg-gewassen door de EU.

Het AFBF klaagt dat de EU nog steeds geen volledig gehoor heeft gegeven aan de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie in 2006 over het "de facto" moratorium op de toelating van nieuwe biotech-gewassen voor de verkoop in het 27 landen tellende blok.

Reactie van GMWatch: Om te zien waarom boeren over de AFBF zeggen dat al haar besluiten het belang van de corporaties dienen: http://bit.ly/bB00GA
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12389

–––––––––––––––––––––––––––––-
Gentechvrije zones en ~producten
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ “Gentechvrij” op etiket bevordert verkoop
De Ierse regering zal volgend jaar een gentechvrij keurmerk invoeren voor Iers voedsel, ter bevordering van de export. Een recente studie in het Verenigd Koninkrijk door Gfk/NOP liet zien dat 64% van de klanten van de supermarktketen Asda de keuze willen kunnen maken voor gg-vrije producten; 75% zei meer te willen betalen voor zulke producten, en 92% wilde een keurmerk zodat ze gg-vrij voedsel kunnen herkennen.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12386

+ Europese conferentie over gg-vrije zones
Zesde Europese Conferentie over GG-vrije Zones
16-18 september 2010 in Brussel en Gent
Vertegenwoordigers van lokale, regionale en nationale initiatieven zowel als boerenorganisaties, milieu-activisten, consumenten en kritische wetenschappers zullen elkaar ontmoeten in het Europarlement in Brussel. Samen zullen ze strategieën en campagnes bespreken voor gg-vrije landbouw en gg-vrij voedsel.
http://www.gmo-free-regions.org/conference2010

+ VS: kom in actie en steun etikettering van gg-voedsel
http://www.capwiz.com/grassrootsnetroots/issues/alert/?alertid=15154336&type=ML

–––––––––––––––––––––––––––––-
Terminator
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Stop de terugkeer van Terminator technologie!
Vier jaar nadat het moratorium op Terminator technologie herbevestigd was door de VN conventie voor biodiversiteit (CBD) liggen er weer voorstellen op tafel voor de ontwikkeling en commercialisatie van GURTs (technieken waardoor het voor de boer technisch niet meer mogelijk is zaaizaad van zijn gewassen te winnen).

GURTs zijn een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit en agrobiodiversiteit: het eind van het moratorium op Terminator zal de controle over de zaadmarkt door multinationale ondernemingen vergroten en de rechten van boeren om zelf zaden te bewaren verminderen. Daarbij komt dat stuifmeel van GURT gewassen terecht zal komen op niet-GM gewassen waaronder biologische gewassen, en op inheemse plantensoorten die verwant zijn aan de GURT gewassen.

De zaadindustrie claimt dat ze GURT nodig hebben om de genetische vervuiling van voedselgewassen en andere organismen te beperken, als een noodzakelijke voorzorgsmaatregel voor het milieu.

Kom in actie tegen de terugkeer van de Terminator:
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12393

–––––––––––––––––––––––––––––-
Bedrijfsnieuws
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ India: omkoopschandaal DOW Agro Sciences
De Indiase regering heeft Dow Agro Sciences India, de Indiase tak van Dow Chemicals, via een rechterlijk bevel opdracht gegeven om redenen aan te geven waarom ze niet op een zwarte lijst gezet zouden moeten worden voor omkoping van Indiase ambtenaren voor het voor de verkoop vrijgeven van een insecticide dat in Amerika verboden was.
Dow Chemicals kocht Union Carbide na de gas-tragedie in Bhopal.

Dit volgt op een bekendmaking eerder dit jaar van de voormalige directeur van Monsanto India, die bijna twee decennia bij Monsanto werkte, dat het bedrijf “valse wetenschappelijke gegevens opgaf” bij inzendingen voor reguleringscommisies, zodat haar producten zouden worden toegelaten in India.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12381

–––––––––––––––––––––––––––––-
Genetische vervuiling
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Ierland: besmetting bij veldproef met vermeend gentechvrije mais
De Ierse regering heeft bij veldproeven per ongeluk een illegale gg-mais variëteit verbouwd. Het beleid van Ierland is om geen veldproeven te doen met gg-gewassen in de republiek, en ze ook niet te telen.

Het Ierse ministerie van landbouw, visserij en voedsel (DAFF) hield de veldproeven met de verondersteld gentechvrije maisvariëteit PR39T83 die werd geleverd door Pioneer Hi-Bred Northern Europe, een dochter van DuPont. De mais bleek besmet te zijn met Monsanto's gg-variëteit NK603.

DAFF zegt dat het de mais op de proefvelden vernietigd heeft voordat het bloeide, zodat er geen stuifmeel zou verspreiden. Als aanpalende conventionele en biologische bedrijven genetische besmet zouden worden zouden hun gewassen ook vernietigd moeten worden.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12380

+ Italië: activisten isoleren illegale gg-mais
Greenpeace-activisten uit Italië, Oostenrijk, Duitsland en Hongarije hebben in Italië illegale gg-mais in quarantaine gedaan. Gekleed in veiligheidskleding tegen besmetting isoleerden, sneden en verpakten ze de toppen van de gg-maisplanten, waar het stuifmeel zit.

Vorige week nam Greenpeace monsters van het veld in Friuli in het noorden van Italië, en liet het in gecertificeerde laboratoria analyseren. De resultaten bevestigden dat het gaat om Mon810 mais van Monsanto. Het verbouwen van gg-gewassen zonder vergunning is illegaal in Italië. Er is een aanzienlijke hoeveelheid informatie waaruit de bedreiging van Mon810 voor de biodiversiteit is af te leiden. Onder de bedreigingen zijn ophoping van toxinen in de bodem en negatieve effecten op soorten onder meer vlinders en nachtvlinders.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12392

+ China: staatsgraanopslag besmet
Volgens Greenpeace is er illegale gg-rijst terechtgekomen in de staatssilo's van China. Greenpeace zei dat besmette monsters te hebben gevonden bij twee rijstverwerkende ondernemingen die hun producten uit de strategische voedselreserve betrekken.

Men vreest dat de transgene producten, die niet zijn toegelaten voor consumptie, zich nu over het land zullen verspreiden omdat de opslagplaatsen voedsel verkopen en noodvoedselhulp geven bij overstromingen, droogten en andere rampen.

De besmette rijst is waarschijnlijk afkomstig uit de provincie Hubei, de plaats waar veldproeven gehouden worden voor rijst-soorten met het Bt-toxine.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12371

–––––––––––––––––––––––––––––-
Voor de rechter
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Braziliaans hof schorst de vergunning voor Bayers's gg-mais
In een historische uitspraak heeft het federale hof te Paraná (Brazilië) de commerciële toelating van Liberty Link mais geschorst. De rechter herriep de toelating voor het gewas voor het noorden en noordoosten van Brazilië vanwege het ontbreken van studies naar de potentiële gevolgen van deze technologie op de biodiversiteit.

Bovendien vernietigde het hof de toestemming die de Raad van Ministers (de Nationale Bioveiligheidsraad) gaf voor de commercialisatie van de mais omdat hun besluit was gebaseerd op ongebruikelijke procedures bij de regulator CTNBio.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12387

+ Braziliaanse boeren verklaren de oorlog aan Monsanto
Boeren van twee onafhankelijke Braziliaanse bonden bereiden een rechtszaak voor tegen Monsanto, in een strijd over de royalties die het bedrijf vraagt voor haar Roundup Ready gg-soja.

De Sinop Rural Union uit het noorden van Mato Grosso stelde dat het Monsanto voor de rechter wil halen omdat het bedrijf vaak twee aparte royalty-systemen hanteert voor de gepatenteerde gg-zaden.
De SRU heeft bezwaar tegen de hoge prijzen die Monsanto vraagt voor de aankoop van de zaden. Het heeft ook bezwaar tegen de tweede inning van royalties bij de oogst. Monsanto alle zaden die de boeren aanleveren op de aanwezigheid van hun genen. Als ze die aantreffen dan heffen ze alsnog auteursrechten bij alle boeren die nog niet betaald hebben.
De boeren brengen hier tegen in dat de tests geen rekening houden met mogelijke genetische vervuiling bij het verzamelpunt, en dat boeren gestraft worden als hun zaden genetisch besmet zijn door Monsanto's producten.

De tweede boerengroep, de Association of Soya and Corn Producers van Mato Grosso, procedeert ook tegen de excessieve royalties, en tegen het onder druk zetten van boeren om alleen gg-zaden te kopen.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12374

+ GM IN THE DOCK
GM Freeze heeft “GM In the Dock” ('GM in de beklaagdenbank') gepubliceerd, een serie van drie briefings waarin ze aan de hand van Amerikaanse rechtszaken onderzoeken of de toelating van gg-gewassen legaal is, hoe de bescherming tegen besmetting van boeren mislukt is, en hoe de controle van de landbouwmarkten door corporaties steeds sterker wordt. De briefings laten ook zien hoe ver de industrie wil gaan om zichzelf te beschermen tegen het algemeen belang.

Duidelijk wordt hoe weinig het de regulatoren gelegen is aan de juiste toepassing van de wet en het voorzorgbeginsel, en hoe de rechters dat nu corrigeren.

Uit de serie:
* "Rechters stoppen de verspreiding van gg-luzerne en bieten" – onderzoek naar de zaak waarbij het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA de wet overtrad door gg-luzerne toe te laten zonder een milieu-effectsrapportage te hebben gemaakt.
*"Monsanto en het onderzoek naar het monopolie" – Monsanto's aandeel in het anti-kartel onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de monopolisering richting corporaties in de agribusiness, waaronder de zaadmarkten.
*"Bayer moet betalen voor besmetting rijst" – over de besmetting van de Amerikaanse rijstvoorraden met een experimentele rijstvariëteit in 2006 en de toenemende bewijzen tegen Bayer CropScience. De besmetting leidde tot importverboden in de EU die duurden tot april 2010.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12375

–––––––––––––––––––––––––––––-
Milieu
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Regenwoud plat voor vlees en zuivel
Volgens een nieuw onderzoek in opdracht van Friends of the Earth (FoE) worden elk jaar grote oppervlakten regenwoud vernietigd om landbouwgrond te verkrijgen waarop dierenvoer kan worden verbouwd voor de Britse bioindustrie.

Meer dan 350.000 hectare regenwoud, dat is zo groot als de provincie Zuid-Holland, wordt omgehakt ten bate van de verbouw van sojabonen, meestal genetisch gemanipuleerd. Het wordt als voer gebruikt in de Britse bioindustrie om goedkoop vlees en zuivel te produceren voor de supermarkten.

FoE wijst op nieuw onderzoek door het Royal Agricultural College waaruit blijkt dat als slechts 8 procent van het landbouwoppervlak in Groot Brittannië wordt gebruikt om diervoer te verbouwen, de import van diervoer uit Zuid Amerika gehalveerd zou kunnen worden.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12372
Het hele rapport over duurzame productie van vlees en zuivel: http://www.foe.co.uk/resource/reports/pastures_new.pdf

+ Koekoek luidt de klok
Koekoeken en andere Britse vogels nemen snel in aantal af, schrijft prof. Colin Tudge in the Daily Telegraph. Insecten zijn ook in aantal afgenomen.

Tudge schrijft dat de grootste oorzaak de chemisch/industriële landbouw is, maar dat het achterliggende wereldbeeld een groter probleem is: “Net zo hardnekkig is, helaas, wetenschap in de moderne vorm: de manier waarop we het gebruiken, de manier waarop we het verkeerd begrijpen, en -vreemd genoeg- de manier waarop het een verkeerd wereldbeeld geeft.”

"De landbouw -opgevat als een oefening in de industriële chemie- en de hele technologie van genetische manipulatie zijn niet zoals ze aan ons wordt gepresenteerd: het is geen exacte wetenschap met mechanismen die grondig worden begrepen, in ons algeheel voordeel. Het zijn [in werkelijkheid] drieste uitstapjes naar onbekende en onkenbare gebieden."
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12373

–––––––––––––––––––––––––––––-
Klonen
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Gekloond vee komt naar Europa
Volgens een stuk in de New York Times hebben een aantal fokkers in Zwitserland en Groot Brittannië, en mogelijk andere landen, zaad en embryo's van gekloonde dieren of hun nageslacht uit de VS geïmporteerd. En hoewel geen van de verkopers het wil bevestigen, wordt aangenomen dat er al vlees en zuivel van deze dieren in de schappen ligt.

Reactie GMWatch: Rudolf Jaenisch, geneticus aan het Massachusetts Institute of Technology (Boston, VS), schat dat zo'n 4 tot 5% van de genen van een gekloond dier verkeerd tot expressie komen. Bij klonen treedt veel sterfte op en misvormde dieren. http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12391

–––––––––––––––––––––––––––––-
Biobrandstoffen
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Risico's van gentech algen
Onderzoekers werken aan de ontwikkeling van gg-algen die olie aanmaken voor gebruik als brandstof. Maar gg-algen kunnen onmogelijk binnen de grenzen van de kwekerij gehouden worden en er zijn geen bioveiligheidsmaatregelen getroffen voor de productie, schrijft de New York Times.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12384

+ Subsidies ethanol ter discussie
In de VS begint het Congres zich eindelijk te realiseren wat de kosten zijn van het vullen van de benzinetank met ethanol uit mais. Miljarden dollars aan federale subsidies staan nu ter discussie, schrijft de Chicago Tribune.

In het artikel staat dat toen de ethanol-fabrieken vier/ vijf jaar geleden opkwamen, al gewaarschuwd werd dat de prijs van voedsel zou stijgen als mais gebruikt zou worden voor biobrandstoffen. 'Welnee, maak je geen zorgen', zei de biobrandstoffenindustrie; 'de mais zal steeds minder worden toegepast voor de brandstofproductie omdat het oneetbare cellulose de mais zal vervangen.' Maar daar kwam niets van terecht. Ethanol uit cellulose zal wel nooit op commerciële schaal geproduceerd worden, ondanks de grote investeringen van Uncle Sam.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12385

–––––––––––––––––––––––––––––-
Citaat van de maand
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Craig Venter: “We hebben niets geleerd van het genoom”
Uit een interview van Der Spiegel met J. Craig Venter, van het Humaan Genoom Project (HGP). Bij de ontrafeling van het genoom werd geroepen dat dit de genezing van kanker, Parkinson, veroudering enzovoort dichterbij zou brengen.

Spiegel: Hoeveel zou je kunnen leren door ons gehele genoom te kennen?
Venter: Als je er al iets van leert, dan is het dat we niet echt weten hoe we het moeten lezen en op dit moment kan het ons niet veel wijzer maken. Dus waar gaat het ethische debat nou eigenlijk over?
Spiegel: Het decoderen van uw persoonlijke genoom heeft tot dusver weinig meer onthult dan het feit dat uw oorsmeer doorgaans soepel is.
Venter: Dat is wat u zegt. En wat heb ik nog meer van mijn genoom geleerd? Weinig. We kunnen er niet eens uit afleiden wat de kleur van mijn ogen is. Is dat niet triest? Iedereen zocht naar het miraculeuze ja-of-nee antwoord in het genoom. “Ja, u zult kanker krijgen”. Of: ”Nee, u zult geen kanker krijgen.” Maar zo gaat het niet.
Spiegel: Dus het Human Genome Project heeft tot dusver weinig medische voordelen gebracht?
Venter: Om precies te zijn; zo goed als nul.
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,709174-2,00.html

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
De rest van het nieuws van de maand in het kort
Voor diegenen die de weekoverzichten niet bijhouden
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-
Lobbywatch
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ De belangen van prof. J. Jones
Op 18 juli verscheen een artikel in The Observer dat beschreef dat prof. Jonathan Jones, bij een recent pro-gentech artikel voor de BBC, verzweeg dat hij betrokken is bij het bedrijf Mendel Biotechnology en bij Monsanto.

Na een storm van kritisch commentaar van lezers op de website van de krant, schreef Jones zelf een reactie waarin hij zei dat hij de BBC gevraagd had om de belangen toe te voegen bij het artikel.

Meer over het artikel in de Observer, en de reacties: http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12365-scientist-leading-gm-crop-test-defends-links-to-us-biotech-giant-monsanto

Meer over Jones:
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12370
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12378
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12379

+ Wetenschappers in de VS en GB volgen voorbeeld Monsanto
Jonathan Jones is niet de enige wetenschappers die de PR-praatjes van Monsanto papegaait. In de VS heeft Jones een soortgenoot in de tussen de industrie en de regering pendelende Roger Beachy, zegt PANNA (Pesticide Action Network North America). Beachy was voorzitter van het Danforth Plant Science Center (een non-profit centrum dat feitelijk de onderzoeksvleugel van Monsanto is) voordat hij in september hoofd werd van het National Institute of Food and Agriculture en topwetenschapper van het Amerikaanse ministerie van landbouw in januari. Nadat hij in maart zijn nogal bizarre angsten voor biologische landbouwmethoden had verteld aan Tom Philpott van milieublad Grist, zet hij zijn pro-GM angstverhalen in, overgenomen van Monsanto. Hij zei dat we gentechnologie moeten gebruiken zodat we meer mensen kunnen voeden door een hogere productie per hectare te halen, omdat “Als we dat niet doen, we onze landbouw moeten uitbreiden naar onze parken, bossen en golfterreinen.”

Maar de UCS (Union of Concerned Scientists) heeft uitgebreid gedocumenteerd dat gg-gewassen hun belofte van hogere productie niet gehaald hebben.

Jill Richardson van de blog La Vida Locavore: “Kennelijk heeft de regering Obama nog niet door dat de retoriek van de biotech industrie over het 'voeden van de wereld' gericht is op het beïnvloeden van de de acceptatie van gg-voedsel onder de Amerikanen en niet is gebaseerd op de werkelijke mogelijkheden van de technologie.”
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12395

+ GB: Blair liet Prins Charles ophouden met kritiek op GM
Voormalig Brits premier Tony Blair vroeg de Prins van Wales via Peter Mandelson om te stoppen met zijn "niet nuttige" pogingen om het beleid inzake gg-gewassen te beïnvloeden. Mandelson beschuldigt de prins er in zijn memoires van "anti-wetenschap en onverantwoordelijk" te zijn.

Reactie GMWatch: Peter Mandelson, algemeen bekend als "Prince of Darkness", heeft twee keer oneervol moeten aftreden als minister onder Blair, voordat hij benoemd werd (dus niet verkozen) als EU handelscommissaris en daarne werd hij Lord op aanbeveling van Blair. Als handelscommissaris raakte hij nog meer in opspraak vanwege zijn persoonlijke banden met rijke zakenlieden wiens belangen direct beïnvloed werden door de handelspolitiek van de EU.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12359

–––––––––––––––––––––––––––––-
Voor de rechter
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Europees hof: patent op zaad geldt niet voor meel
Het Europese Hof van Justitie heeft Monsanto's poging om de import van Argentijns sojameel te verbieden afgeslagen. Monsanto heeft in Argentinië geen patent op haar gg-soja en wilde dit compenseren door de import van die sojabonen in andere landen te verbieden. Argentijnse producenten dachten: als sojabonen niet mogen, dan vermalen we het toch tot meel?

Monsanto claimde dat het sojameel van in Europa gepatenteerde sojabonen gemaakt wordt en er daarom sprake was van een inbreuk op hun patentrecht. Het Hof is het daar niet mee eens omdat het patent, dat geldt voor de behandeling die de sojabonen resistent maakt voor het herbicide Roundup, niet doorloopt naar het van de gepatenteerde zaden gemaakte sojameel.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12338

+ Rechtszaak tegen gg-bomen
Een samenwerking van natuurbeschermingsorganisaties heeft het USDA aangeklaagd vanwege de goedkeuring van openlucht-veldproeven met de gg-eucalyptusboom over het hele zuiden van de VS. De vergunning die is uitgegeven aan het bedrijf ArborGen werd op 12 mei uitgegeven, onder minimale milieu-overwegingen.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12330

+ Bayer verliest weer rechtszaak over gg-rijst besmetting
Bayer AG verloor de vijfde rechtszaak op een rij over de besmette langkorrelige-rijst van aan boer uit Lousiana (VS) die claimde dat het bedrijf roekeloos was omgegaan met gg-zaad waardoor de export instortte.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12362

–––––––––––––––––––––––––––––-
Superonkruid en RR-gewassen
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Roundup-resistente onkruiden en RR-gewassen op de Amerikaanse boerderij
Amerikaanse boeren moeten RR-mais met de hand verwijderen uit de sojavelden van dit jaar. In eerdere jaren was op de velden RR-mais verbouwd, en dat had zich deels uitgezaaid.
Volgens een Britse landbouwjournalist die door de VS reist moest één boer “zoveel mais uit zijn velden opgraven dat zijn sojaoogst gedecimeerd werd. Om de een of andere reden is het dit jaar erger dan het ooit geweest is.”

En in Georgia (VS) bedreigt roundup-resistent papegaaikruid (pigweed) de katoenindustrie, volgens onkruiddeskundige Brad Haire van de universiteit van Georgia.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12342

Dit zijn de oplossingen volgens Syngenta: chemicaliën, chemicaliën, en nog meer chemicaliën:
http://www.resistancefighter.com/

+ De complexe rechten rond verwilderde Canola (Canadees koolzaad)
Je hebt het niet gezaaid, maar wel geoogst, dus moet je Monsanto betalen.
http://www.producer.com/Crops/Article.aspx?aid=24403

–––––––––––––––––––––––––––––-
Etikettering
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Woede over besluit EU om consument in het ongewisse te laten over gg-voeder
Consumenten zullen onwetend blijven over of ze voedsel eten van dieren die grootgebracht zijn met gg-voeder nu de Europarlementariërs stemden tegen de introductie van een verplichte etikettering.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12339

–––––––––––––––––––––––––––––-
Verzet
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Brazilië: Bayer trekt aanvraag gg-rijst terug
In Brazilië heeft Bayer de aanvraag voor toelating van haar LL62 gg-rijst. Bayer zei meer tijd nodig te hebben om een overeenkomst te sluiten met de grote rijstproducenten, die tegen de introductie van deze rijst zijn.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12340

+ GB:Sainsbury's bevestigt afwijzing gg-aardappels
De Engelse supermarktketen Sainsbury's heeft bevestigd dat het de aardappelziekte-resistente gg-aardappels, die momenteel getest worden door het Sainsbury Laboratory aan het John Innes Centre in Norwich (GB), niet zal verkopen.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12336

+ Veldproeven in Spanje gesaboteerd
Een groep anonieme activisten hebben veldproeven met twee experimentele gg-mais variëteiten van Monsanto gesaboteerd. De proeven waren in Torroella de Montgrí, Catalonië.
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12355

–––––––––––––––––––––––––––––-
De macht van bedrijven
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ GB: FSA wordt afgeschaft
De Britse staatssecretaris voor gezondheid Andrew Lansley zal de Food Standards Agency afschaffen. Critici zien aanwijzingen dat dit gebeurt om grote bedrijven tevreden te stellen.

Reactie GMWatch: Hoewel er lezers zullen zijn die een gat in de lucht springen dat er een eind komt aan de berucht pro-gentech en anti-biologische FSA, zijn de redenen voor de afschaffing verkeerd. De stap kwam nadat de FSA een gevecht had gevoerd met de voedselindustrie om de rood/geel/groene gezondheidswaarschuwingen op voedsel.

Het steunen van een simpel stoplichtsysteem, waarvoor de bedrijven hun producten een rood, geel of groen keurmerk moeten geven om de hoeveelheid vet, verzadigd vet, zout en suiker per portie aan te geven, was een van de weinige initiatieven van de FSA in het algemeen belang.

Daartegenover staat dat de voedingsmiddelenindustrie voor “aanbevolen dagelijkse hoeveelheden” was, een systeem waarin staat hoeveel procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid in elke portie zit. Maar je moet bijna een opleiding in de voedingsleer hebben om die te begrijpen. De voedingsmiddelenindustrie besteedde naar schatting 830 miljoen Britse pond (een miljard Euro) om het stoplichtsysteem tegen te houden.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12350

+ BP, geo-engineering en GM
BP zal niet stoppen met het gevaarlijke boren onder diep water; het bedrijf investeert in nog riskantere projecten, waaronder synthetische biologie (kunstmatig leven) en geo-engineering van de atmosfeer van de planeet, zegt Jim Thomas in The Ecologist. Thomas concludeert: “Steeds meer burgers willen dat er een eind komt aan dergelijke experimenten met de aarde (zie www.handsoffmotherearth.org) en de groeiende massa dikke zwarte ellende in de Golf zou ons daar aan moeten herinneren. Het is te laat om deze ramp te voorkomen; maar niet te laat om andere te voorkomen.”
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12329

–––––––––––––––––––––––––––––-
Toegelaten GGO's
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Geheime toelating van SmartStax
De Australisch/Nieuw-Zeelandse voedselautoriteit FSANZ heeft in het geheim de meervoudig gemanipuleerde gg-mais SmartStax goedgekeurd, zegt aktiegroep MADGE. FSANZ heeft de mais niet door een veiligheidsbeoordeling gehaald noch het publiek op de hoogte gesteld van de toelating.
http://www.madge.org.au/Docs/MR-100715-Smartstax.pdf

–––––––––––––––––––––––––––––-
Gentechvrije successen
–––––––––––––––––––––––––––––-

* Wetenschappers uit de VS hebben bonen gemaakt die bestand zijn tegen hitte, droogte en ziekten. Ze hebben goede oogsten en passen zich goed aan.
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2010/100630.htm

* Aardappelen bestand tegen de phytophtora -schimmel
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2010/100603.htm

*Wilde aardappel van belang voor ziektenresistentie
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2010/100616.htm

–––––––––––––––––––––––––––––-
Boek
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Nieuw boek: de wereld volgens Monsanto
Het boek naar de documentaire “The World According to Monsanto“ van Marie-Monique Robin is uit. Lees een deel van het boek over de genetische besmetting van de Mexicaanse mais, waardoor misvormde planten opkomen:
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12331
Het boek is te koop bij Amazon.

==

WOORDENLIJST
Verklaring van enkele veelgebruikte termen (toegevoegd door de vertalers)

Agrochemische industrie – producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Bt-gewassen – planten waarin genen gebaseerd op genen uit de bacterie 'Bacillus thuringiensis' zijn ingebouwd waardoor deze planten continu gif aanmaken die ze beschermd tegen insectenvraat.

Co-existentie – het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemanipuleerde gewassen

Contaminatie of besmetting – in deze context het in andere producten terechtkomen van genetisch gemanipuleerd materiaal, bijvoorbeeld de genen door het bestuiven van andere planten, of variëteiten doordat GGO's terechtkomen tussen gangbaar zaad, of gewoon gg-producten tussen geoogste gangbare producten.

Bij het vertalen is gekozen voor het woord besmetting.

GG, GGO, gg- en GM – Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerd Organisme en Genetische Modificatie. Genetische manipulatie is het actief wijzigen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Het is onder voorstanders van GM gebruikelijk om de term "genetische modificatie" te gebruiken, wij kiezen voor "genetische manipulatie", dat is duidelijk.

Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd, of recombinant.

Gemodificeerd zetmeel – als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediëntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische manipulatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GGO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.

Hybriden – variëteit waarbij de zaden gewonnen worden door kruising van twee verschillende ouderrassen. Doorgaans is hierdoor de productie hoger. Nadeel voor de boer is dat hij het zaad niet kan bewaren omdat het zaad in de volgende generatie niet meer dezelfde eigenschappen heeft. En dat is tegelijk het voordeel voor de zaadleverancier.

Marker Assisted Breeding – bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.

Pharma / Pharming – het in GG gewassen produceren van stoffen voor medisch gebruik. Samentrekking van de woorden PHARMaceuticals en fARMING.

Synthetische biologie – het imiteren van leven door in het laboratorium samengestelde genomen in cellen tot 'leven' te brengen.